facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf

 

 

Column in de Triangel

DorpsBelangen schrijft iedere 14 dagen een column in de Triangel van ongeveer 150 woorden, waarvan hieronder een afschrift

 

Publicaties:

    20180501

20180417

20180403 20180321

20180307

20180221 20180207

20180124

10180110 20171129

20171115

20171018 20171004

20170920

20170906 20170822

20170308

20170223 20170209

20161215

20161201 20161117

20161103

20161020 20161006
 

20180501

Nieuws van Dorpsbelangen.

Een veel belovende ploeg, schreef de krant en de krant heeft altijd gelijk, geldt ook voor de Triangel. Daar staan ze dan, glimlachend, met veel ambitie om het vier jaar vol te houden. Besturen valt niet mee, maar dat zullen ze dan wel merken. Een op de vijf wethouders is de afgelopen periode pootje gehaakt, het is dus uitkijken geblazen.

Rosalie van Rijn (CDA) heeft de machtstrijd in haar eigen club glansrijk gewonnen. Een nieuw talent dient zich aan.

Jan Klink ( VVD) zal na het treurige einde van de vorige drie VVD bestuurders laten zien dat het ook anders kan. Dan zal de VVD – en heel Wijdemeren – hem dankbaar zijn.

Joost Boermans ( D66) heeft wethouders ervaring, neemt de opgedane kennis mee, en mag Hilversum tegenhouden. We zijn benieuwd!

Jan-Jaap de Kloet ten slotte, met ruim een jaar ervaring wordt nu al de redder van Dorpsbelangen genoemd en wij, die Dorpsbelangen in ons hart hebben gesloten vertrouwen hem deze moeilijke maar mooie taak van harte toe

 

20180417

Nieuws van Dorpsbelangen

Ze zitten met ernstige gezichten rondom de tafel. Praten over programma-punten, prioriteiten, geschillen, coalitievorming en nog zo wat. Ze zijn bezig de colleges van Burgemeester en Wethouders samen te stellen, overal in het land, nu de kiezer heeft gesproken.

Ja, de kiezer kan nog zoveel zeggen als hij wil, maar hier gelden de meeste stemmen niet altijd. Hele andere factoren kunnen net zo goed een rol spelen. Hoe liggen de persoonlijke verhoudingen? Zijn er in het verleden dingen gebeurd die samenwerking bemoeilijken of  uitsluiten. Is die grootste partij, als eerste onderhandelaar, aan het klungelen geslagen en weten ze niet goed  hoe ze de leidende rol moeten spelen. Ach, er kan zoveel mis zitten. En dan,later, als ze buiten de boot zijn gevallen, kun je horen en lezen dat ze zijn miskend, onbegrepen en op zijn minst slachtoffer van samenspanning, in het bezit  ook van een onterechte Zwarte Piet (mag niet meer, moet zijn Roetvlek Piet)

Maar zo’n houding heeft geen enkele zin. Verspilling van energie. Bedenk wat je verkeerd deed  is mijn advies, ga eens goed te rade bij je zelf, leer van je fouten,  daar kan iedereen zowel coalitie als oppositie baat bij hebben.     

 

20180403

Nieuws van DorpsBelangen.

Het was heel goed nieuws voor DorpsBelangen en de lovende woorden voor de kiezers waren dan ook volkommen terecht. Vier zetels veroverd in de gemeenteraad en daarmee is het gat gedicht, dat de Loosdrechter Gert Zagt destijds sloeg, toen hij twee raadsplekken van DorpsBelangen in zijn rugzak stopte, op de vlucht sloeg, en een nieuwe partij stichtte.

Er heerste grote vreugde in ons kamp en terwijl ik dit schrijf zijn de onderhandelingen voor een B en W-college in volle gang. DorpsBelangen speelt bij die onderhandelingen een belangrijke rol en dat is te danken aan de positieve bijdrage aan het Wijdemeerse bestuur van de laatste jaren. Constructief meewerken en een gevoel voor collegialiteit is niet voor iedereen weggelegd, zo is wel gebleken. Er zijn momenten dat solidariteit wordt beloond en wie weet is zo'n moment nu gekomen.

Laten we hier in ieder geval de hoop uitspreken dat het voortdurend leggen van dwarsbomen zal leiden tot een fikse struikelpartij.

 

20180321

Nieuws van DorpsBelangen.

Opwinding alom! Folders, stickers, ballonnen, posters, foto's, debatten, en nog veel meer. Gemeenteraadsverkiezingen! Het is weer zover. Alle partijen hebben hun groepsfoto met de beste kandidaten van de wereld gepubliceerd. Alle partijen hebben hun programma met al die goeie bedoelingen voor de komende jaren door de bus laten glijden. Ze lijken op elkaar, die programma's als één-eiige tweelingbroers en dan is het niet zo eenvoudig om je keuze te maken.

Ik zal u helpen. Overal in de regio vechten lokale partijen – zoals DorpsBelangen – voor zelfstandigheid. Ze weten zich gesteund door grote delen van de bevolking en door een paar mensen die er voor hebben doorgeleerd. Fusie, zeggen ze, is ongewenst, lost niets op, en wordt je desondanks ondemocratisch door de strot geduwd. Want waarom wordt de bewoners van die dorpen niets gevraagd? Waarom is er geen raadpleging van de bevolking? Waarom maken een paar ver-wegge bestuurders in de provincie de dienst ui?
Dat hoort niet. En om dat duidelijk te maken kunt u het beste lokaal (dus DorpsBelangen) stemmen.

Hoop doet leven.

 

20180307

Nieuws van DorpsBelangen.

Geheimhouding. Sommige raadsleden zijn er gek op. Geheimhouding is niet zomaar iets. Het is een middel om gevoelige informatie van de straat te houden. Geldzaken bijvoorbeeld of privé belangen die een persoon kunnen schaden als het naar buiten komt.

Een wethouder stelt geld beschikbaar uit een pot die voor het doel is bestemd, maar vraagt de gemeenteraad niet om toestemming. Moest dat dan?
Er volgt een vergadering en er wordt geheimhouding opgelegd. Waarom? Er was geen sprake van enige schadelijkheid. voor niemand niet, als alles in een openbare vergadering was besproken. En dan ontstaat er heibel omdat de wethouder na afloop even de krant inlicht over het resultaat van die o zo geheime bijeenkomst. Dan zijn de poppen aan het dansen.

Zelden heb ik zoiets kinderachtigs meegemaakt.
Je gaat op je strepen staan omdat de verkiezingsborden net zijn volgeplakt. Alsof er niets anders te doen is.
DorpsBelangen heeft er niet aan meegedaan.
Er zijn grenzen.

 

2018-02-21

Nieuws van Dorpsbelangen.

Zelfstandigheid voorop. Het hoge woord is er uit. De affiche, waarop lijsttrekker Jan-Jaap de Kloet hoopvol omhoog kijkt, spreekt voor zichzelf. Overal in Wijdemeren kun je het nu duidelijk lezen: Dorpsbelangen kiest voor zelfstandigheid van Wijdemeren. De enige deelnemer aan de verkiezingen die dit zo compromisloos zegt. Vechten tegen de bierkaai? Voorlopig is die bierkaai nog ver weg. Alom in het Gooi bestaat heftige weerstand tegen de botte bijl van het provincie bestuur. Waar is de gouden regel gebleven, dat samenvoegingen en fusies door de bevolking gedragen moet worden? Gelegenheidsargumenten genoeg, maar die gouden regel staat boven alles. Bij de komende verkiezingen kan de bevolking zich uitspreken. Er is niet veel keus. Er is immers maar één partij die, even niks wil weten van het terugbrengen van de pure zelfstandigheid. En dat is – ik kan er ook niets aandoen- Dorpsbelangen.
Zelfstandigheid voorop.
Het moet te halen zijn!

 

2018-02-07

Nieuws van Dorpsbelangen

De gemeenteraadsfractie van DorpsBelangen herbergt een voorspellende geest. Twee weken geleden is het bewijs geleverd. In februari 2010 voorspelde Ria Hennis, toen onder de bezielende leiding van de PvdA de Dobber werd ver kwanseld; "je zult het zien, die wordt gesloopt en er komen appartementen voor in de plaats. Het kapitaal heeft weer gewonnen."
En nu is het dus zover. Van alle doekjes voor het bloeden is niets terecht gekomen. Een armzalig dorpstheater dat al vol is als je je familie meeneemt, komt voor de Dobber, de beste cultuur accommodatie die Wijdemeren ooit heeft gehad, In de plaats. En een grotere supermarkt, tot heil van omzet en winst.
DorpsBelangen treurt om dit schandalige handjeklap te meer omdat De Dobber tot stand kwam via de portemonnee van alle dorpsgenoten. Die laten het zonder protest over zich heenkomen.
God zegene de verantwoordelijke autoriteiten, als het kan een beetje hardhandig.

 

2018-01-24

Nieuws van Dorpsbelangen

Het zo goed zijn om in de gaten te houden wat er in Laren rondom de fusieperikelen gebeurt. Daar heeft de gemeente bij de provincie alle stukken opgevraagd die betrekking hebben op de besluitvorming in Haarlem. Laren wil alles weten hoe het is gegaan op die gedenkwaardige zevende november, toen het provinciebestuur het besluit nam een zogenaamde Arhi procedure te beginnen. Het startsein tot de fatale ingreep dus. Er lag trouwens al een eerder verzoek bij de provincie en wel van "Larens Behoud" dat de Wet Openbaar Bestuur (WOB) hanteerde.
Je weet het maar nooit. De informatie, die loskomt kan ook van groot belang zijn voor Dorpsbelangen, dat immers de zelfstandigheid van Wijdemeren luid en duidelijk nastreeft. En aangezien van de politieke collega's in Wijdemeren nauwelijks iets valt te verwachten in dit opzicht kan contact met Laren mogelijkerwijs munitie opleveren.
Is Laren van plan de kat de BEL aan te binden? Bij "Larens behoud" hebben ze daar wel zin in.

 

2018-01-10

Nieuws van Dorpsbelangen

Zoals alle deelnemers heeft ook Dorpsbelangen de lijst bekend gemaakt van de stoottroep die als het even kan de verkiezingen van maart voor de gemeenteraad moet winnen. Hierna komen dan de programma's, de affiches, de bijeenkomsten, de peptalks, zodat alle burgers van goede wil kun keuze kunnen maken.
Dorpsbelangen heeft wel wat te bieden al zeg ik het zelf. In de eerste plaats heeft ze een gloednieuwe lijstaanvoerder, Jan-Jaap de Kloet, aardige jongen, ervaring opgedaan als bestuurslid en wethouder, bekend met de media, want jarenlang journalist bij de Telegraaf, dus op de steun van de Gooi en Eemlander, ook een Telegraafblad zoals u weet kan hij volledig rekenen zo gaat dat nu eenmaal. En achter hem staat een degelijk peloton, met hart voor de zaak.
In de tweede plaats houdt Dorpsbelangen de strijd om zelfstandigheid vol. Vechten tegen de bierkaai wellicht, maar een uitgelezen kans om de weerbaarheid van Wijdemeren politiek duidelijk te maken. De strijd is nog niet gestreden. En U, weldenkende burger van Wijdemeren, kan op 21 maart uw invloed laten gelden.

 

2017-11-29

Nieuws van Dorpsbelangen

Een nieuw verschijnsel in de gemeentepolitiek: journalisten gaan zich rechtstreeks met de besluitvorming bemoeien. Onlangs hield een journalist een klemmend betoog in een commissie vergadering, een eenzijdig verhaal dat niets te maken had met hoor en wederhoor, zoals iedereen weet een gouden journalistieke regel. Sterker nog is een duidelijke heksenjacht, die ons regionale dagblad "De Gooi en Eemlander" op Dorpsbelangen heeft losgelaten. Daar lusten zelfs de meest valse honden geen brood van. Journalisten zullen hun voorkeur hebben, daar is niets aan te doen en die voorkeur zal in zekere mate hun werk beïnvloeden. Maar ondanks dat zijn ze in de eerste plaats verslaggevers die allerlei soorten gebeurtenissen verslaan en de feiten geen geweld aan doen. De Gooi en Eemlander heeft het middeleeuwse begrip "heksenjacht" van stal gehaald en hakt er eens even lekker op Dorpsbelangen in. Gelukkig heeft de krant in Wijdemeren een zeer beperkt bereik en de schade zal dus wel meevallen. De tijd dat de krant een betrouwbare en geziene gast was waarop je kon rekenen, ja, die tijd is blijkbaar voorgoed voorbij

 

2017-11-15

Nieuws van Dorpsbelangen

Zwarte krachten bedreigen Wijdemeren. De machten der duisternis hebben hun prooi ontdekt. En slaan toe. Ben ik een beetje aan het raaskallen? Een overdosis fantasie? Oordeel zelf.
Een gitzwarte kracht uit Haarlem wil Wijdemeren de nek omdraaien. Fusie met Hilversum, We zullen een wijk van een stad worden waar we helemaal niet bijhoren. Waarom dit heilloze besluit is genomen blijft onduidelijk. Bestuurlijk machtsvertoon vanuit een tunnel. Fusie heeft nog nooit iets positiefs gebracht.
Zwarte krachten in eigen huis: ze gaan de Dobber slopen. Een prachtige voorziening viel in handen van een meedogenloze super die er wel raad mee weet. Destijds hebben duistere machten in het verleden de weg ge-effend.
Het is even onbegrijpelijk als definitief. We zullen het in de toekomst moeten doen met een slap aftreksel, een soort aangekleed schoollokaal.
Dag Dobber, dag Wijdemeren. Wie zal de machten der duisternis bezweren alvorens ze opnieuw toeslaan.

 

2017-10-18

Nieuws van Dorpsbelangen

Dat de “Wout Hilhorsthof”in Ankeveen zomaar op een namiddag een naambordje kreeg, was ons al lang een doorn in het oog. Wel een bordje maar geen feestje. Op initiatief van zoon Dick hebben we het toen zelf maar gedaan want met de officiële dienaren van de gemeenschap was geen land te bezeilen.
Wout, raadslid van Dorpsbelangen, stichter van het fameuze blad “Wie Wat Waar”, Ankevener in hart en nieren, ooit geliefde postbode, werd dus die zaterdagmiddag dat we in de stromende regen bijeen waren onder het bord, afgedekt met de Ankeveense vlag herdacht met toespraken, doorspekt met tal van anekdotes. Hoogtepunten de onthulling van het naambord door zijn zuster en kleinzoon.
Dorpsbelangen was volop aanwezig. We hebben veel aan hem te danken.
Geldt overigens ook voor Nel zijn vrouw.
De “Wout Hilhorsthof “ mag gezien worden. . Wout’s naam is nu voor de eeuwigheid vastgelegd, in alle openbaarheid en zo hoort het ook.       

 

2017-10-04

Nieuws van Dorpsbelangen

Het gejuich was van verre horen. De provinciale machthebbers konden hun geluk niet op. Eindelijk lonkte de overwinning. Want hun bemoeienis met de Gooise bestuurscultuur dreigde een flop te worden. Eerst besloten ze tot één Gooistad, maar dat ging wegens verzet niet door. Toen zouden er drie Gooise gemeenten komen maar dat plan verdween ook al in de prullenbak. Zou alles dan bij het oude blijven? Zou de nederlaag dan totaal zijn? Nee, want er gloeide licht aan de horizon. De Heren sprongen en bloc op Wijdemeren, dat mooie vriendelijke dorp waarvan ze gezamenlijk besloten dat de bestuurskracht onvoldoende was. Bestuurskracht? Wat is dat? Doet er niet toe. Wijdemeren zal hoe dan ook bij Hilversum worden gevoegd. Punt uit.
Dat is dan alles. Wijdemeren bij Hilversum. De rest vergeten ze in Haarlem dan maar. Eer en besluitvaardigheid gered. Een daad is gesteld. Open de flessen. Hang uit die vlag. En, commissaris, steek nog een sigaretje op.

 

2017-09-20

Nieuws van Dorpsbelangen

Eens was de Tomingroep een in vele opzichten bloeiende werkplaats. Een werkplaats voor mensen met een beperking.  De werkplaats bediende de hele regio, het aanbod aan arbeidskrachten was groot genoeg, en iedereen, werknemers, bedrijfsleiding en regiobestuurders droegen naar vermogen bij om de Tomingroep  in stand te houden. Dat lukte. Er werd zelfs winst gemaakt, hier en daar vond een uitbreiding plaats, gemeenteraden zorgden meestal voor applaus.
Maar toen werd de zaak verziekt. Bezuinigingen deden hun intrede. Veel mensen die op de Tomin werkplaats hun geluk vonden moeste plotseling in het gewone bedrijfsleven hun weg zien te vinden, wat natuurlijk goeddeels mislukte omdat werkgevers andere prioriteiten bleken te hebben. En zo werd een belangrijke, goed draaiende regionale voorziening tot op het bot uitgekleed.
Er verschijnen nu sombere berichten. Tomin gaat op korte termijn met een behoorlijk verlies draaien. Van het optimisme van toen is niets meer over. En voor de mensen die helaas met een beperking moeten leven is de wereld er weer niet vrolijker op geworden.        

 

2017-09-06

Nieuws van DorpsBelangen

Er was nogal wat te doen over de rol, die burgemeesters spelen in regionale overlegorganen, regelingen tussen gemeenten zogezegd. Ze zouden soms, niet gehinderd door enige kennis, besluiten nemen, die niet zo goed uitpakken. Dat is dan jammer maar je vraagt je af: wat doen die burgemeesters daar? Die horen daar helemaal niet thuis. Burgemeesters dienen zich uitsluitend te bemoeien met zaken als brandweer en politie en ook het doorknippen van linten. Voor die gemeenschappelijke regelingen behoort hetzelfde te gelden als voor gemeenteraden: burgemeester moet portefeuilles met min of meer politieke inhoud overlaten aan gekozen bestuurders. Die doen aan politiek en die kunnen door de gemeenteraad, het hoofd van de gemeente, ter verantwoording worden geroepen. Een standpunt dat DorpsBelangen door de jaren heen standvastig heeft uitgedragen.
Burgemeesters zijn helaas nog steeds geen gekozen bestuurders. Wat dat betreft lopen we in ons mooie land niet voorop. Maar dat weet iedereen.

 

2017-08-22

Nieuws van DorpsBelangen.

Wat is er over gebleven van de vrome woorden, dat de inwoners van Wijdemeren bij de verkiezingen van maart 2018 zou worden gevraagd voor of tegen een fusie te stemmen. Je hoort er niemand meer over, nu bekend is dat het provincie oordeel in november van dit jaar te verwachten valt. En ook dat in de gemeenteraad grote verwarring heerst omdat iedereen zo"n beetje een eigen opvatting heeft over wat er moet gebeuren.

Geen sterke beurt. Trouwens: is er in Nederland nog een tweede gemeente te vinden die z'n eigen ondergang klakkeloos accepteert? Ik denk het niet.

Maar er is één partij die vasthoudt aan het altijd beleden principe: geen fusie, zelfstandig blijven , laat de mensen bij de verkiezingen spreken en laat de stem van het volk in dit geval doorslaggevend zijn. DorpsBelangen houdt vast. DorpsBelangen houdt vol.

DorpsBelangen kiest voor een eigen herkenbare gemeente. Maar zal zich bij de uitslag van maart 2018 uiteraard neerleggen.

 

2017-03-08

Nieuws van DorpsBelangen

Het gaat erom spannen de komende weken. De provincie Noord-Holland maakt haast met het fuseren van enkele gemeenten in de provincie. Wat dat betreft moet Wijdemeren opgaan in Hilversum. Maar wij houden de koers vast. Samenwerken als het moet, en zelfstandig blijven. Dat roepen we al jaren en dat blijft ook zo.

Waren andere partijen ook maar zo standvastig. D66 bijvoorbeeld roept hier dat fusie niet kan, maar de echte beleidsmakers van die partij in de provincie zeggen heel wat anders. Net als hun nationale boegbeeld Alexander Pechtold.
Daarom roepen we de voorman van de Democraten op om tekst en uitleg te geven. Om duidelijkheid te krijgen. Daar staat DorpsBelangen altijd voor. Duidelijke taal zodat alle inwoners weten wat ze aan ons hebben. Want daar heeft iedereen recht op.
En met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier gaan we ook niet veranderen. Wij niet!!

 

2017-02-23

Nieuws van DorpsBelangen

DorpsBelangen slaat alarm. Alweer. De brief van de Provincie Noord-Holland over een procedure waarin wordt ingezet op fusie binnen de regio, heeft bij ons alle alarmbellen doen rinkelen. De partij heeft altijd gestreden voor een zelfstandig Wijdemeren en blijft dat doen. We doen onze naam eer aan. We deden dat al met onze enquête en in de komende tijd komen we met meer acties.

Maar we zijn reëel. Bij onze intrede in de coalitie spraken we af dat we de interne taken op het gemeentehuis versterken. Dat is hard nodig. De inwoners hebben daar ook voordeel van, bijvoorbeeld dat sommige zaken sneller worden afgehandeld.

Volgens het bericht van de provincie komt er nu open overleg met raad en, burgemeester en wethouders. Daarin zal de fractie van DorpsBelangen een krachtig geluid laten horen tegen elke vorm van fusie.
Want wij blijven strijden voor de zelfstandigheid van onze mooie gemeente.

 

2017-02-09

Nieuws van DorpsBelangen

Woningbouw en Wijdemeren. Het blijft een moeilijke combinatie. Er wordt steeds gezocht naar goede locaties om iets te bouwen. En als dat is gelukt, is de vraag: voor wie? Natuurlijk is de vrije sector het meest lucratieve gezien de verkoopprijzen die gerekend kunnen worden. Maar degenen die dat niet kunnen betalen, willen wonen in een prijsklasse die voor hen beter past.

De Oranjerie aan het Noordereinde in ’s-Graveland is daar een mooi voorbeeld van. Ruim 40 appartementen in de sector sociale woningbouw dus met een gelimiteerde huurprijs. Een prachtig project.

In Loosdrecht wordt nu de eerste aanzet gegeven voor het realiseren van de bouw op het voormalige Knorr-terrein.

In Nederhorst den Berg is er een hoop gedoe over bouw aan het Ankeveensepad. Huizen voor senioren en ook in de sociale sector. Mooie plannen voor de inwoners die daar behoefte aan hebben.

Hun belangen staan bij DopsBelangen áltijd voorop.

 

2016-12-15

Nieuws van DorpsBelangen

Nederhorst den Berg ligt niet in het verspreidingsgebied van De Triangel, maar er zijn daar twee onderwerpen die typerend zijn voor de gang van zaken in onze gemeente.

Over het waterpeil in de Horstermeer wordt al jaren gesproken. De bewoners riepen er zelfs al de vrijstaat uit. Er waren afspraken gemaakt waar zij nadeel van konden ondervinden. En nu weer de ontwikkelingen bij de Nieuwe Harmonie.

Het plan is om daar statushouders te huisvesten. Het gemeentebestuur is samen met ondernemer Zwagerman wel zeer voortvarend aan de gang gegaan. Een beetje té zelfs. Tussen de uitnodiging aan omwonenden en ondernemers voor een informatie-avond en de bijeenkomst zelf, zat slechts enkele dagen. Ook dat had veel beter gekund, vinden we bij DorpsBelangen.

Plannenmakerij is mooi maar de inwoners moeten goed en tijdig worden geïnformeerd. Gemor daarover is vaak terecht.

Daarom houdt DorpsBelangen alle communicatie voor u in de gaten.

 

2016-12-01

Nieuws van DorpsBelangen

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken, wordt duidelijk wat er is gebeurd in de gemeenteraad. Een amendement van DorpsBelangen is aangenomen en in één klap zijn er drie grote donderwolken verdwenen. Burgemeester en zijn wethouders wilden afstevenen op 1 gemeente Gooi en Vechtstreek, er moest worden gepraat met Hilversum over van alles en nog wat en het CDA wilde dat er snel ambtelijk werd gefuseerd.

Nu het zicht weer helder is, blijkt dat allemaal van tafel.

De ideeën van DorpsBelangen vinden veel steun en daar gaan we mee verder. De koers die nu wordt gemeld aan de Provincie zal duidelijk zijn. Geen ingrijpende stappen voor de inwoners voordat er verkiezingen zijn.

Nog belangrijker: Geen Fusie met Hilversum.

Dat was de duidelijke uitkomst van de Dopsbelangen enquête, en die van de gemeente, van de Petitie van Wijdemeren 2020 en de vele gesprekken die zijn gehouden. Dat is dus pure winst voor Wijdemeren.

 

2016-11-17

Nieuws van DorpsBelangen

De Algemene Beschouwingen zijn het jaarlijkse feestje van de plaatselijke politiek. Het gaat over de begroting en plannen voor komend jaar. Het is een vergadering in twee lange delen die het karakter heeft van een toneelstukje. Soms een tragedie dan weer een klucht. De hoofdrolspelers, de raadsleden dus, acteren met wisselend succes. Ze zijn allen zeer geschikt voor toneelnamen. De Christelijke Jan Salie, de manisch sprekende Stan Vlaai, saaie Sita het makelaarsmeisje, en de zich oppositie noemende Kabouter Kwebbel en Gertje Penning. Net zo komisch als brutaal trouwens als de laatste het heeft over 'niet chique' en 'niet transparant' waar het gaat over het college van burgemeester en wethouders. Hij kan het weten, zullen we maar zeggen. En natuurlijk is daar René Voigt. Kritisch als het nodig is, complimenteus als het kan. Hij is de stem van de redelijkheid, want hij is de stem van DorpsBelangen.

 

2016-11-03

Nieuws van DorpsBelangen

DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen. Dat geldt niet alleen voor wat er in de toekomst gebeurt, want wij koesteren ook het verleden. Dat lijkt logisch maar is geen vanzelfsprekendheid.

Dat wij steun geven aan de Historische Kring In de Gloriosa is duidelijk. In de politieke arena laten we dat blijken en we komen graag naar de evenementen. Zoals afgelopen weekend in De Drie Dorpen.

Vorige week spraken wij ook onze steun uit voor de Historische Kring Loosdrecht. Die kreunde onder de lasten van de huisvesting. Een regeling waarin zowel de vereniging zelf als de gemeente bijdragen leveren, haalde het eerst niet. Rare zaak, want niet het financiële gewin van de gemeente maar de waarden van de historie en degenen die haar koesteren moet voorop staan. Want de geschiedenis is zeer belangrijk, en is bepalend voor onze toekomst. En daar vechten we ook voor!

 

2016-10-20

Nieuws van DorpsBelangen

De Stem des Volks was ooit de stem van progressief  Nederland. Blijkbaar niet meer. Onder aanvoering van ‘regent’ Stan Poels worden de inwoners van Wijdemeren door ‘links’ buitenspel gezet. Voor PvdA/GL is een enquête, een referendum of een petitie overbodig. Maar voor DorpsBelangen is dat geluid uit het dorp wel ongelooflijk belangrijk. Via onze eigen enquête hebben we dat overgebracht en onze raadsleden eisten dat de enquête van de gemeente meeweegt in de bestuurskrachtmeting. Wij gaven als eerste direct onze steun aan de petitie van Wijdemeren 2020. En ook op 10 november kunt u meepraten. Dan  organiseert GooiTV een speciale avond over de toekomst van Wijdemeren. Live op tv! Daar kan iedereen bij zijn. Kom daar dus naar toe! Want de beslissing over ons dorp is nog niet genomen. We rekenen op uw komst, want wij stellen die Stem des Volks namelijk wél op prijs.

 
2016-10-06

Nieuws van DorpsBelangen

Wij hadden er al een dikke streep onder gezet. Maar DLP zelf rakelt de rel rond ex-wethouder Zagt steeds op. De zelfbenoemde hoeder van de gemeentelijke schatkist, de rekenmeester van Wijdemeren. Uitgerekend hij heeft met een handigheidje zijn wachtgeld veilig gesteld én ongelimiteerde bijverdiensten. 5% minder werken, zo’n 24 minuten per dag, heeft hem tienduizenden euro’s opgeleverd. Die gingen aan de neus van de gemeente en de inwoners voorbij. Waarom zijn partij dit steeds blijft benadrukken is een raadsel. Tegen zoveel politiek onbenul is geen kruid gewassen.
Dat bleek ook door de oorwassing die Zagt, en in zijn kielzog D66-er Boermans, kreeg van de burgemeester. Over de bestuurskrachtmeting riepen zij maar wat; ongefundeerd en niet gecontroleerd. Tja.
Wij richten ons liever op zaken die de inwoners echt belangrijk vinden. Een krachtig pleidooi voor een zelfstandig Wijdemeren bijvoorbeeld. Met redenen omkleed en goed onderbouwd. Want zo hoort het.

 

 

fb Twitter instagram