Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Oude Columns
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf

 

Sociaal

* Jeugd binden aan de dorpen door open communicatie en hun ideeën te honoreren en uit te voeren.
* Betaalbare hulp voor hen die het nodig hebben. Lagere eigen bijdrage voor hulp.
* Kwalitatief goed onderwijs in alle kernen, kleine scholen koesteren en beschermen omdat zij bij het karakter van onze dorpen horen.

 

fb Twitter instagram