facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Contact
 
Staf

 

Nieuwsbrief 2016 September

Hij komt er mee weg

De eerste week na het zomerreces was het meteen raak in de politieke arena van Wijdemeren.
Drie commissies - een bedrijvenavond -, uitkomsten van de bestuurskrachtmeting - kennismaken met de nieuwe accountants. Dan is de week wel vol.
Waarom in deze nieuwsbrief verslag gedaan van een drukke saaie week?
Nou....zo saai bleek het niet te worden.
Als klap- en sluitstuk van deze week was er de commissie Bestuur en Middelen. Meestal een fluitje van een cent, hooguit tot 10 uur en dan is het klaar!

Zo niet donderdag 8 september. Op de agenda stonden de vragen van de VVD en de antwoord vragen van DLP over de affaire rondom wethouder Zagt (wethouder van DorpsBelangen in de periode 2010-2014) ooit betiteld door de onvolprezen Putter als "Het koperen zwaailicht" (wwk 10 november 2005)
Uitgebreid in de media aan de orde geweest. De vraag is en blijft: Heeft de wethouder destijds volgens de wet èn integer gehandeld.
Na een flink debat bleek dat het wettelijk wel mogelijk is om een fulltime baan om te zetten in een deeltijd baan van 95% en daarmee een forse aftrek van het reguliere inkomen te voorkomen.

Het is echter nooit de bedoeling geweest van de wetgever. Volgens de minister is het dus aan de raden om deze regeling te beoordelen en dan al of niet toe te staan.
Daar ligt nu ook de pijn. Bij de vaststelling door de raad destijds is er geen echt debat geweest. Het was een briefje met de mededeling en geen Raadsinformatiebrief of een Raadsvoorstel.
Wij als DorpsBelangen fractie hebben het ook niet echt in de gaten gehad.
Was het dan integer van de wethouder om deze move te maken?
We laten dat oordeel aan de lezers en volgers van de gemeentelijke politiek.
Achteraf kijk je een koe in zijn kont is een oud agrarisch gezegde.
Achteraf vragen wij ons inderdaad af of en in hoeverre hier sprake is van "eigen belang" tegenover "algemeen belang".

Ook nog: tot twee maal toe is de fractie destijds gechanteerd: "als jullie niet stemmen zo als ik wil dan treed ik af!!!!!!" Hoe integer is dat?
Na de dramatisch verlopen verkiezingen waren de druiven ook zuur. In plaats van twee wethouders in het college (zelfs de namen waren al ingevuld door het tweetal) is er een oppositie taak voor DB. In de nasleep daarvan werd er weer chantage van stal gehaald. Maar dat is een heel ander verhaal voor een ander moment.
Als fractie wil je niet de knuppel in het hoenderhok gooien (om maar even in het agrarische te blijven); misschien hadden we dat wel moeten doen want om alweer met tranen in mijn ogen naar huis te rijden, is geen pretje.

Hij komt er weer mee weg!

 

DorpsBelangen is aanwezig!

In de afgelopen weken is DorpsBelangen duidelijk aanwezig geweest op de Jaarmarkt in Loosdrecht en tijdens het NK Palingroken in Kortenhoef. Een kraampje met een duidelijk spandoek, raadsleden, de voorzitter en leden van het bestuur stonden open voor iedereen met vragen en opmerkingen. Soms leverde dat steunbetuigingen op, soms discussie aan de kraam en in elk geval nieuwe leden die de strategie en de toon van DorpsBelangen willen ondersteunen. Hieronder de vier belangrijke onderwerpen waarover we onze visie kenbaar hebben gemaakt, onder andere met een duidelijke flyer.

Samen zelfstandig

DorpsBelangen vecht voor de zelfstandigheid van Wijdemeren. Samenwerken ok, fusie nee! DorpsBelangen vindt dat Wijdemeren jarenlang haar zelfstandigheid kan behouden door – als dat nodig mocht zijn - nauwe samenwerking met andere gemeenten. Naast voordelen daarvan in het sociaal domein zijn er meer veelbelovende kansen. Met een open blik op de toekomst is voor DorpsBelangen samenwerking een belangrijke basis voor zelfstandigheid.

Sociaal staat voorop

We staan dicht bij de mensen. Zeker bij de mensen die onze hulp nodig hebben. Die aanspraak moeten maken op sociale, gemeenschappelijke regelingen. Voor die inwoners van Wijdemeren maken wij ons hard. Uitgangspunt voor DorpsBelangen is dat niemand tussen wal en schip raakt, dat minima waar mogelijk worden ontzien en dat de jeugd en de ouderen extra aandacht krijgen. Hoe dan ook! Als lastige (financiële) keuzes zich daardoor aandienen, krijgt het sociaal domein van DorpsBelangen voorrang.

Dorpskernen centraal

DorpsBelangen staat voor het belang van de dorpen, logisch. Voor het behoud en de bloei van onze schitterende dorpskernen. De gemeente is er voor de dorpsbewoners en niet andersom. De gemeente moet daar hard aan werken. Om de dorpen leefbaar en levendig te houden. Te beschermen tegen slechte ontwikkelingen. Op de terreinen die daar belangrijk voor zijn. Daarbij schuwen we geen enkele samenwerking met andere gemeenten. Als het belang van Wijdemeren maar wordt gediend.

Recreatie en Toerisme

DorpsBelangen koestert onze prachtige gemeente. Wij genieten er zelf als inwoners van en wij zien ook dat Toerisme en Recreatie een van de motoren is van onze lokale economie. Daarom steunen wij nieuwe duurzame, initiatieven die tot de bloei hiervan kunnen leiden. Met de unieke ingrediënten die wij in huis hebben. Loosdrecht als watersportcentrum, prachtige polders van Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den Berg en de unieke buitenplaatsen in 's-Graveland.

 

Woningbouw

DorpsBelangen is een groot voorstander van betaalbare woningen in onze kernen. Dat is een open deur en na deze ingetrapt te hebben gaan we maar eens beschouwen hoe het er voor staat met al die plannen in onze mooie gemeente.

Wat opvalt bij elk plan om iets te doen op het gebied van woningbouw, is dat er ogenblikkelijk buren opstaan die dat ook willen maar.....niet naast hun huis of binnen hun uitzicht.
Plannen worden tot aan de Raad van State gedwarsboomd. Uiteindelijk telt bij dit hoogste orgaan eigenbelang gelukkig niet en gaat het toch door. Zie Brughelen, een prachtig plan, sociale woningbouw, veertig woningzoekenden binnen de grenzen van onze dorpen hadden al twee jaar kunnen wonen op dit mooie stukje aan het Noordereinde! Angst voor auto's? Angst voor drukte? We weten het niet.

Dan is er de Godelindehof in Loosdrecht. Ook daar werden bouwplannen gepresenteerd en na eindeloos overleg met omwonenden en andere belanghebbenden is er een besluit genomen door de gemeenteraad om het plan zoals het er nu ligt uit te laten voeren. Wederom veel bezwaren van de buren. Het laatste aanbod van de plannenmakers tot aanpassingen aan het bouwplan werden afgewezen. Het was niet genoeg! Dus gaan we nu weer jaren wachten en heel veel geld (gemeenschapsgeld) uitgeven aan zinloze procedures.

Even een korte opsomming van de toekomstplannen die de gemoederen bezig gaan
houden tot aan de Raad van State toe.
Gemeentehuis in Nederhorst den Berg - sociale huur en koopwoningen
Brandweerkazerne in Nederhorst den Berg - vrije sector
Ankeveensepad - sociale bouw van levensloopbestendige woningen (voorheen seniorenwoningen)
Oppad in Loosdrecht - sociale- en vrije sector woningen

U kunt er ook vast nog wel een paar bedenken; plan Groenewoud - Ter Sype - Porseleinhaven v.h. Dorpscentrum Loosdrecht.

Wat willen wij nu overbrengen met deze klaagzang? Ik hoor het u al zeggen.......
Dat gaan we proberen uit te leggen:

  • De scholen worden elk jaar iets minder vol
  • De winkeltjes verdwijnen
  • Openbaar vervoer wordt minder en zelfs wegbezuinigd op sommige plaatsen in onze gemeente

Kortom de leefbaarheid in de kernen wordt aangetast indien er niet of nauwelijks gebouwd wordt.

Het is heel prettig dat burgers zich niet laten bedotten en van zich laten horen als het gaat over de inrichting van de woonomgeving, echter een beetje gemeenschapszin kan geen kwaad in onze geïndividualiseerde samenleving….. toch?

 

De muis en het olifantje

De ouderen onder ons kennen wellicht nog het mopje van de muis en het olifantje die samen over een brug liepen. Zei de muis tegen het olifantje, 'wat stampen wij lekker hè'. Ik moest daar aan denken toen ik op een dag twee artikelen las in de Gooi- en Eemlander.

Het eerste was het droevige bericht dat een uniek bedrijf , de Syphoeve, gedwongen in de verkoop gaat. De wethouder vindt dit jammer maar kan niets voor de eigenaresse doen. Hoe anders was het tweede bericht. Het restaurant op het dorpscentrum mag van de wethouder, tegen de zelfde condities, dus voor niets, nog een jaar doordraaien op een ruimte die ver buiten de bestemmingsplan grenzen valt.

Hier in tegenstelling met de Syphoeve geen handhaving. Nu zal niemand daar van opkijken immers voor je vrienden moet je wat over hebben. En het zal niemand verbazen dat volgend jaar om deze tijd het weer verlengd wordt. Waarover menigeen en ook verschillende raadsleden zich zullen verbazen is de manier waarop dit tot stand is gekomen.

In de raad werd begin dit jaar al vragen gesteld over een eventuele verlenging en een aanpassing van de voorwaarden, marktconform dus. Op zijn kenmerkende wijze deelde de wethouder mee dat er voor de gemeente geen gedoe meer was immers de grond was verkocht aan de ontwikkelaar Heijmans. Die moest het maar met de restaurant uitbater uitzoeken. Hoe anders blijkt het nu te zijn. De gemeente heeft de overeenkomst verlengd en ongetwijfeld denkt de wethouder, wie daarover valt is een kniesoor, immers zo zegt hij in de krant; het college acht het van groot belang dat er in de Porseleinhaven, ook wel klotshaven genoemd, structureel bedrijvigheid is. Dus niet Heijmans maar de gemeente heeft het contract verlengd.

De raad is dus door de wethouder op het verkeerde been gezet. Ooit was dit een politieke doodzonde maar met een door dik en dun steunende raadsfractie zal hij daar geen slapeloze nachten van hebben. Opvallend ook dat de wethouder op de sociale media hierover niets schrijft. Hij die dit medium voortdurend gebruikt om zichzelf in het zonnetje te zetten met zaken die het vorige college geïnitieerd heeft zoals bijvoorbeeld het dorpsplein in Oud Loosdrecht. Twee feestjes heeft hij daar op kosten van de burgers georganiseerd en verder dit seizoen was er geen activiteit te bekennen.

En zo stampt het olifantje verder door de porseleinkast van het Loosdrechts ondernemers landschap.

 

Perikelen met de zorgverzekering?

Het is zeker geen geheim dat de ziektekostenverzekeringen een groot probleem kunnen veroorzaken bij de minst draagkrachtigen in onze samenleving. De verzekering is verplicht en het onverzekerd rondlopen wordt bestraft alsof je een bank beroofd hebt! Boete op boete en al gauw belanden mensen dan in de schuldsanering! Kort door de bocht? Ja zeker maar om zoiets uit te leggen hebben we meer ruimte nodig dan in deze nieuwsbrief beschikbaar is. Meer een soort handboek van duizend pagina's zal dan nodig blijken
Toch is er ook voor deze mensen een klein lichtpuntje gecreëerd
De onafhankelijke zorgverzekeringslijn meldt dat met ingang van 12 juli 2016 er een nieuwe wet van kracht is.
De wet verbetering uitstroom wanbetalersregeling.
Deze wet biedt de gemeente mogelijkheden om bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premie regime.
Of... In andere woorden; die mensen die nu veel te veel betalen voor hun verzekering vanwege de opgelegde boete kunnen weer een normale verzekering afsluiten via de gemeente en lossen slechts gedurende drie jaar 25 euro per maand af op hun schulden bij de zorgverzekeraar. Na drie jaar wordt de restschuld kwijtgescholden.
Ook al is deze wet slechts van toepassing op een beperkt aantal van onze inwoners vonden we het toch waard om hier te melden.

Het adres van de zorgverzekeringslijn is; zorgverzekeringslijn.nl
Het telefoonnummer 0800 6464644. Gratis!

 
 
 

 

 

fb Twitter instagram