Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Oude Columns
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf

 

Milieu en Duurzaamheid

* Zonnepanelen in de dorpen, waar iedereen van kan profiteren.
* Alle auto's van de gemeente elektrisch.
* Subsidie op een huis bij investeringen in energiebesparende maatregelen.
* Initiatieven ondersteunen voor hergebruik van materialen. Bijvoorbeeld bij kleding en in de bouw.
* Lagere - 'groene' - leges, bijvoorbeeld voor degenen die duurzaam en milieuvriendelijk willen bouwen.
* Natuur moet goed onderhouden worden. Geen rommel in het riet. Geen plastic soep in de plassen.
* Degelijke aanpak Cabomba, Gebiedsakkoord geeft nu de financiële ruimte.

fb Twitter instagram