Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2014-2018
 
Staf
 

 

 

DorpsBelangen

heeft een nieuwe fractieassistent

Donderdag 8 februari is voor DorpsBelangen Patricia IJsbrandij- van Kerkhof als fractieassistent geïnstalleerd. In een volle raadzaal legde zij de eed af aan burgemeester Ossel onder toeziend oog van de raadsleden, de pers, familie en overige belangstellenden. Ons bestuurslid Joop Hennis zette haar extra feestelijk in de bloemen.
Nu zij trouw en geheimhouding heeft gezworen mag Patricia officieel haar steentje bijdragen en zal op dinsdag 20 februari voor het eerst samen met fractielid Ria Hennis aanzitten in de commissie Maatschappelijk en Sociale zaken.

Patricia:
"Het warme welkom bij het sterk en toegewijde DorpsBelangen bevestigen voor mij, dat ik me bij de juiste partij heb aangesloten. Ik start temidden van een spannende periode met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, dat motiveert mij des te meer. Ik ervaar het als een voorrecht om zo nauw betrokken te zijn en nu daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan voor de belangen van Wijdemeren."

 

Kieslijst DorpsBelangen

Kiesvereniging DorpsBelangen in Wijdemeren heeft in de ledenvergadering van woensdag 20 december
Jan-Jaap de Kloet gekozen als lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het bestuur meent in De Kloet (geboren en getogen in onze gemeente) een geschikte kandidaat gevonden te hebben die DorpsBelangen uitstekend kan vertegenwoordigen tijdens de campagne en de verkiezingen.
Deze overtuiging is gebaseerd op zijn betrokkenheid bij de partij (onder meer als bestuurslid), onze standpunten die hij in deze roerige tijden consequent heeft uitgedragen en zijn beleid en resultaten als wethouder van onder meer financiën, duurzaamheid en recreatie en toerisme.
Ria Hennis (2) en René Voigt (3), zeer goed ingevoerd in wat er in de dorpen speelt en beiden doorgewinterd in de Wijdemeerse politiek, zitten te popelen om de nieuwe DorpsBelangen raadsleden wegwijs te maken en te begeleiden.
Patricia IJsbrandij (4) lijkt nieuw in de politieke arena, maar heeft zich geruime tijd als journaliste van de Nieuwsster al in allerlei zaken verdiept. Patricia studeert ook cultuurwetenschappen, wat natuurlijk een extra verdieping geeft op een aantal dossiers.
Rob Duikersloot (5) juridisch medewerker Rechtbank Amsterdam en intensief bezig geweest met de realisatie van de loopbaan van de Bergse Runnersclub. Rob draait ook al weer enige tijd mee als fractieassistent.
Jacob Doets (6), is eigenaar van de Stal Hilverzicht en penningmeester van de vereniging "Ster van Loosdrecht". Jacob is als geen ander op de hoogte van de problematiek die in dit gebied speelt.

De leden hebben tevens de volledige lijst van kandidaten vastgesteld.

1. Jan-Jaap de Kloet
2. Ria Hennis
3. René Voigt
4. Patricia IJsbrandij
5. Rob Duikersloot
6. Jacob Doets
7. Marcel Duikersloot
8. Sirkka Gleusteen
9. Hilbrand Korver
10.Tijs Hooijer
11. Irma van der Meer
12. Han Schley
13. Krijn Spaan
14. Co de Kloet jr
15. Mark van der Meer
16. Joop Glijn
17. Jurgen Portengen
18. Els Riebroek
19. Barbara Vesters
20. Wiet van den Brink

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

Nieuwsbrief 5 december 2017

Ledenvergadering verplaatst naar 20 december

Beste leden van DorpsBelangen

Graag nodigen wij u uit voor onze maandelijkse ledenvergadering DorpsBelangen die wegens een extra raadsvergadering niet, zoals eerder vermeld, op 19 december zal plaatsvinden
 

Woensdag 20 december 2017, aanvang 20.30 uur
In Hotel-café-restaurant Heineke
Oud-Loosdrechtsedijk 166 te Loosdrecht

Agendapunten openbaar deel:

- Opening
- Bespreking agenda raadsvergadering 21 december 2017
- Rondvraag


Agendapunten besloten deel (alleen voor leden):

- Opening
- Vaststelling verkiezingsprogramma 2018
- Vaststelling kandidatenlijst verkiezingen 2018
- Rondvraag


Met vriendelijke groet namens het bestuur van DorpsBelangen,

Wiet van den Brink
Voorzitter

 

DorpsBelangen

heeft een nieuwe fractieassistent

Rob Duikersloot is tijdens de Raadsvergadering van 6 juli 2017 met algemene (goedkeurende) stemmen van de Raad door Burgemeester Freek van Ossel tot fractieassistent van DorpsBelangen beëdigd.
Rob is vanaf het prille begin van DorpsBelangen in Nederhorst den Berg betrokken bij onze partij en heeft zich daar dan ook veelvuldig met hart en ziel voor ingezet.
DorpsBelangen is zeer blij en verwachtingsvol met de benoeming van deze fractieassistent.

 

Bijdrage DorpsBelangen aan de:

Algemene beschouwingen Kadernota 2018

Het zal even wennen zijn: algemene beschouwingen eind juni over de Kadernota en nog een keer algemene beschouwingen half november over de Begroting. Of het een verbetering is gaan we ervaren.

In de inleiding van de Kadernota lezen we dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van het financiële beeld. Dat is geen prettig vooruitzicht en maakt minder leuke besluiten noodzakelijk.
Door het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds van het Ministerie van BZK kunnen we echter weer opgelucht ademhalen.
Daarbij plaatst het college terecht de kanttekening dat

LEES MEER--->KLIK HIER

 

DorpsBelangen slaat alarm

In reactie op fusie-brief Provincie Noord-Holland slaat DorpsBelangen alarm

De brief van de Provincie Noord-Holland over een procedure waarin wordt ingezet op fusie binnen de regio, heeft alle alarmbellen doen rinkelen bij DorpsBelangen. De partij heeft altijd gestreden voor zelfstandigheid van de gemeente Wijdemeren en zal dat zo lang mogelijk blijven doen.

Volgens de provincie heeft Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht om als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan. Deze conclusie werd vooral gebaseerd op een rapport van Deloitte, waar DorpsBelangen al zijn bedenkingen bij had.

Volgens het bericht van de provincie zal er in de komende zes maanden open overleg worden gevoerd met alle betrokkenen. Daarin zal, als dat aan de orde komt, de fractie van DorpsBelangen een krachtig geluid laten horen tegen welke vorm van fusie dan ook. Ook het bestuur van DorpsBelangen zal daar waar mogelijk strijden voor de zelfstandigheid van onze mooie gemeente.

Voor vragen of verdere informatie;

Wiet van den Brink, voorzitter: 06-205 990 42
Ria Hennis, lid van de fractie; 06-454 060 41

 

DorpsBelangen heeft het geregeld

Voor de komende 6 jaar is de fusie van tafel

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat DorpsBelangen, na het vertrek van de VVD uit de coalitie, met het CDA en PvdA-GL een coalitie heeft kunnen vormen, waarbij de vermaledijde fusieplannen met Hilversum zijn komen te vervallen. Wij verheugen ons zeer op deze constructieve samenwerking.

Na een zorgvuldige selectie hebben we Jan-Jaap de Kloet bereid gevonden om het wethouderschap met onder anderen de portefeuille van financiën op zich te nemen. Wij hebben alle vertrouwen in hem en wensen hem dan ook veel wijsheid en sterkte toe.

Jan-Jaap de Kloet, Wethouder

Coalitieovereenkomst

De fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en DorpsBelangen zijn, wetende dat deze raadsperiode eindigt in maart 2018, op 14 december 2016 het onderstaande overeengekomen. Uitgangspunt is de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Programmabegroting 2017-2020.
Daaraan worden de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Wij geven uitvoering aan het in de raad van 24 november 2016 aangenomen
    amendement, waaronder het opstellen van een Plan van Aanpak voor in ieder geval de ondersteunende processen, zoals de zgn. PIOFACH-taken.

Lees meer